เมนูหลัก

การใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

บทคัดย่อ

 

 

ชื่องานวิจัย    :   การใช้ “น้ำหมักชีวภาพ” ในการบำบัดน้ำเน่าเสีย กรณีศึกษา: บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงครัว และห้องน้ำ    ส่วนหนึ่งของโรงครัวของ.......................

ชื่อผู้เขียน     :    นายวีระวัฒน์ สุวรรณาภิรมย์

ปีที่ศึกษา      :    2554

_______________________________________________________________________________

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้มี 3 ประการคือ 1)  เพื่อศึกษาถึงผลการใช้ “น้ำหมักชีวภาพ” ในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ  2)  เพื่อศึกษาถึงปริมาณการใช้ “น้ำหมักชีวภาพ” ในการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ  3)  เพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการในการใช้ “น้ำหมักชีวภาพ” ในการบำบัดน้ำเสียให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

จากการศึกษาพบว่า น้ำหมักชีวภาพมีส่วนในการช่วยบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาในเรื่องของกลิ่น แมลงสาบ และแมลงเล็ก ๆลดลงอย่างเห็นได้ชัด และในส่วนของไขมันตลอดระยะเวลาของโครงการ 75 วัน มีการดูดไขมันออกจากบ่อบำบัดน้ำเสียเพียงครั้งเดียว โดย มีบ่อบำบัดที่มีไขมันสะสมอยู่เป็นจำนวนมากคือ บ่อ 1-2 จากห้องครัว และบ่อ 2-1 จากห้องครัว + ห้องน้ำ ส่วนในบ่ออื่นเมื่อมีการเขี่ยไขมันที่ผิวหน้าจะสามารถมองเห็นน้ำในบ่อบำบัดได้ และเมื่อตอนก่อนเทน้ำหมักชีวภาพ ไขมันจะมีการจับตัวแข็งเป็นแผ่น แต่เมื่อผ่านไปได้ประมาณ 7 วัน ไขมันจะเริ่มเละขึ้นมีลักษณะคล้ายหน้าเค้ก เมื่อเอาไม้เขี่ยดูจะแตกตัวเละเหมือนโคลน ไม่มีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนในตอนแรก

ในเรื่องของกลิ่น หลังจากที่เทน้ำหมักฯไปได้ประมาณ 7 วัน กลิ่นเริ่มลดลง ซึ่งจะมีกลิ่นเฉพาะตอนที่เปิดฝาบ่อใหม่ ๆ หลังจากเปิดได้สักพักกลิ่นจะเบาบางมากในเรื่องของแมลงสาบ บางช่วงจะหายไปเลย บางช่วงก็จะกลับมาบ้างแต่ไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะกลับมาหลังจากที่บางวันต้องหยุดเทเนื่องจากมีงานที่บริเวณโรงครัว หรือวันอาทิตย์ที่หยุดเท และในวันถัดมาจะพบแมลงสาบเกาะอยู่ในบ่อบำบัด

ในส่วนของห้องน้ำพบว่า ไม่มีกลิ่นเหม็นคาว ส้วมไหลตามปกติ พื้นห้องน้ำดูสะอาดขึ้น แต่จะมีกลิ่นของน้ำหมักชีวภาพเล็กน้อย

ในส่วนของปริมาณการใช้น้ำหมักชีวภาพในส่วนของบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณโรงครัว ของ..........และบริเวณห้องน้ำบริเวณโรงครัวของ.......... ในช่วงแรกของการโครงการ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-19 ในส่วนของบ่อบำบัดน้ำเสียจะมีการใช้ปริมาณรวมอยู่ที่ 260 ลิตรต่อวัน (ต่อครั้ง) และตั้งแต่ครั้งที่ 20 ได้เพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 400 ลิตรต่อวัน (ต่อครั้ง) จนจบโครงการ ในส่วนของห้องน้ำมีการปริมาณรวม 90 ลิตรต่อวัน (ต่อครั้ง) ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

ในส่วนกระบวนการทำงานหรือวิธีการ ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการหลายวิธี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน ประหยัดเวลา และได้ผลที่ดี จากเดิมที่ใช้ถังตักเท สุดท้ายได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ปั๊มดูดน้ำหมักชีวภาพ และฉีดด้วยสายยางลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

____________________________________________

 

 

 

 

ABSTRACT

 

 

 

 

Title of Research Paper : The Study of the use of Bio-decomposed solvent in purifying water of the wasted water tank of ....................... Kitchens and Toilets

Author                         :  Mr. Weerawat Suwannapirom

Year                           :  2011

 

 

The objectives of this research study are:

1)    To study the result of using Bio-decomposed solvent to purify wasted water before draining to the environment.

2)    To study the suitable amount of solvent use to efficiently purify water before draining to the environment.

3)    To study the administration of using Bio-decomposed solvent to continuously purify wasted water in long-term.

The study has found that the Bio-decomposed Solvent (BDS) significantly helps to purify wasted water especially, reducing bad adore, small insects (i.e. cockroach) and grease throughout a period of 75 days use.  During this process, only one grease draining from the tank has been done.  Heavy grease has found in the no. 1 & 2 wasted tank from the Kitchens and Toilets.  While the grease is mainly floating on the surface of the other wasted tank and still can see the wasted water underneath.  Also, before using BDS, layer of grease becomes condensed, solid and floated above the surface of the wasted water is clearly seen.  After 7 days use of BDS, the grease is significantly scattered and decomposed like clay or soft cream by testing with stick.

In the study of bad adore, it is significantly declined and only found strong when opening the tank.  The insects are also significantly reduced or almost gone.  Only insects are found after the holidays when the wasted water tank has not drained with BDS.

In the toilet, the study has found less fish adore.  The drain flows better and the floor is cleaner.  Only, a little BDS adore is left to be found.

The study of the amount of BDS use in wasted water tank for kitchens: 260 liters of BDS are used for the first 1-19 times per day.  Then 400 liters of BDS are repeatedly used from the 20th to the end of the study.  While in the toilet tank, 90 liters of BDS are used per time per day throughout the study.

In administration process, the staff have changed and improved the way of using and pouring the BDS into the wasted tank for the purpose of time saving and ease of work.  Instead of using the bin but rather use the rubber host and pump the BSD from the storage into the wasted tank directly.  The study is found to be more efficient and effective.


_______________________________________

 

ต้องการข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมสามารถส่งรายละเอียดส่วนตัวมาได้ที่

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

e-mail:lwc_82@yahoo.co.th